Διαδικασία μετεγγραφής στο τμήμα Μαιευτικής Αθήνας

Διαδικασία μετεγγραφής στο τμήμα Μαιευτικής Αθήνας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές που έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για μετεγγραφή στο Τμήμα Μαιευτικής Αθήνας για το έτος 2019-2020, όπως φροντίσουν για την διαγραφή τους από το τμήμα προέλευσής τους. Θα πρέπει να προσέλθουν στην γραμματεία του τμήματος με το αποδεικτικό έγγραφο της αίτησης διαγραφής τους (από το ΚΕΠ), προκειμένου να συμπληρώσουν την Αίτηση εγγραφής στο τμήμα μας από 8-1-2020 μέχρι και 13-1-2020, τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, και ώρα 11.00-13.00 μμ. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στην Γραμματεία του τμήματος Μαιευτικής.

Από την γραμματεία

Α.Σπυροπούλου