Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Μαιευτικής

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Μαιευτικής

ANAKOIΝΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΕΣΠΑ

Ενημερώνονται οι φοιτητές του Τμήματος Μαιευτικής που επιθυμούν να ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση στο τέλος του εαρινού εξαμήνου (εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες και εφόσον αποκατασταθεί η λειτουργία του Πανεπιστημίου) και δεν δικαιούνται ΕΣΠΑ (π.χ. φοιτητές που θα λάβουν πτυχίο ΤΕΙ, φοιτητές που εργάζονται και έχουν ήδη ασφάλιση πλήρους απασχόλησης από ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα) να δηλώσουν μέχρι και την Δευτέρα 16-3 την πρόθεση τους αποστέλλοντας μια αίτηση στο email της γραμματείας του Τμήματος Μαιευτικής.

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης
Κ. Γουρουντή,
Μ. Δάγλα,
Μ. Ηλιάδου

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ