Ανακοίνωση διεξαγωγής διαδικτυακής ορκωμοσίας

Ανακοίνωση διεξαγωγής διαδικτυακής ορκωμοσίας

Παρακαλούμε βρείτε στο κατωτέρω αρχείο την ανακοίνωση για την διεξαγωγή διαδικτυακής ορκωμοσίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας του Τμήματος

Αγγελική Σπυροπούλου