ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς φοιτητές ότι η πλατφόρμα preregister.uniwa.gr, στην οποία πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, δεν είναι προσωρινά προσβάσιμη λόγω μη αποστολής λίστας των εγγεγραμμένων φοιτητών από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η πλατφόρμα θα είναι  προσβάσιμη από 8 Οκτωβρίου έως και 16 Οκτωβρίου 2020.

δηλώσεις μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν κατά την ίδια περίοδο  (8 Οκτωβρίου έως  16 Οκτωβρίου 2020) και όσον αφορά τους πρωτοετείς φοιτητές ενημερώνουμε ότι η δήλωση των μαθημάτων τους  για το Α΄ εξάμηνο πραγματοποιείται από την Γραμματεία του Τμήματος.

Για την ενημέρωσή σας, παρακαλούμε δείτε τη νέα ανακοίνωση στο παρακάτω link και ΜΗΝ αποστέλλετε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στο email της Γραμματείας του Τμήματος διότι η εγγραφή σας θα ολοκληρωθεί ΜΟΝΟ με την αποστολή των δικαιολογητικών σας στην πλατφόρμα preregister.uniwa.gr και την αποστολή αυτών με ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ στη Γραμματεία του Τμήματος με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο την 16η Οκτωβρίου 2020.

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2020 2021

Για την Γραμματεία του Τμήματος

Η Προϊσταμένη

Αγγελική Σπυροπούλου