Ανακοίνωση Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης

Ανακοίνωση Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι φοιτητές/τριες που θα ξεκινήσουν πρακτική άσκηση από 1/02/2020 & 15/02/20, παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν στα συνοδευτικά έντυπα που επισυνάπτονται στην παρούσα ανακοίνωση (Έντυπο 1, σελίδα 2) τα προσωπικά στοιχεία του ασκούμενου ηλεκτρονικά και όχι χειρόγραφα (όπως ΑΦΜ , ΑΜΚΑ, ΑΦΜ , ΑΜΙΚΑ, ΔΟΥ, MAIL, Τηλέφωνο κ.α.)
Τα έγγραφα θα πρέπει να εκτυπωθούν σε 3 αντίτυπα και να κατατεθούν στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης στις 12/12/19 και ώρα από 11.30 έως 12.30 στο κτίριο Κ6 γραφείο 21.
Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να ενημερωθείτε από την επιτροπή πρακτικής.

Η υπεύθυνη του προγράμματος
Αικατερίνη Λυκερίδου