ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ενημερώνονται οι φοιτητές για τις ακόλουθες αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων:

1) το μάθημα “ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ” θα διδάσκεται πλέον κάθε Δευτέρα 09:00-11:00 (K10.115),

2) το μάθημα “ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΑ” θα διδάσκεται πλέον κάθε Τρίτη 08:00-10:00 (K7.303),

3) το μάθημα “ΑΓΩΓΗ-ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ Μ/Γ” θα διδάσκεται πλέον κάθε Πέμπτη 08:00-10:00 (Κ7.104),

4) Το μάθημα “ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ” θα διδάσκεται πλέον κάθε Παρασκευή 14:00-16:00 (Κ7.104),

5) το μάθημα “ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΓΟΝΕΑ – ΒΡΕΦΟΥΣ” θα διδάσκεται πλέον κάθε Τρίτη 14:00-16:00,

6) η αίθουσα διδασκαλίας για το μάθημα “ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ -ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ” είναι η Κ16.002.

Μαρία Ηλιάδου

Υπεύθυνη Ωρολογίου Προγράμματος