Ανακοίνωση για επιπλέον διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής Άσκησης

Ανακοίνωση για επιπλέον διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής Άσκησης

Ενημερώνονται οι φοιτητές ΠαΔΑ/ΑΤΕΙ του τμήματος Μαιευτικής ότι διατίθενται 4 θέσεις Πρακτικής Άσκησης για το Γ.Ν. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, με ημερομηνία έναρξης άσκησης το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020. Επισημαίνεται ότι οι συγκεκριμένες θέσεις δεν καλύπτονται από το ΕΣΠΑ.

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για τις συγκεκριμένες θέσεις, καλούνται να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να τη στείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση mpraktiki@uniwa.gr, έως την Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τις προσφερόμενες θέσεις, η αξιολογική κατάταξη θα γίνει με τα κριτήρια που έχουν ορισθεί από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης.

Εκ της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ