Ανακοίνωση για τα βιβλία πρακτικής άσκησης

Ανακοίνωση για τα βιβλία πρακτικής άσκησης

Οι φοιτήτριες που έχουν ολοκληρώσει την πρακτική τους άσκηση και έχουν συμπληρώσει τα βιβλία τους, μπορούν κατόπιν συνενοήσεως να τα προσκομίσουν στη σχολή έως τις 5 Μαρτίου 2020. Παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την κ. Αγγελιουδάκη στο τηλ. 6989658417 και την κ. Κούρτη στο τηλ. 6932211335.