Ανακοίνωση για την Εκπαιδευτική Λειτουργία του Πανεπιστημίου (22/05/2024)