ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ανακοίνωση για την Πρακτική Άσκηση- Ενημέρωση Φοιτητών

Καλούνται οι φοιτητές που θα ξεκινήσουν την Πρακτική τους Άσκηση το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2020, να προσέλθουν στο τμ. Μαιευτικής (Κ7.107) την Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020, ώρα 13:00, προκειμένου να ενημερωθούν για θέματα που αφορούν την άσκησή τους και να παραλάβουν τα σχετικά έντυπα.

Εκ της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης