Ανακοίνωση για τις δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Ανακοίνωση για τις δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Η περίοδος των δηλώσεων μαθημάτων εαρινού εξαμήνου του Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, έπειτα από απόφαση της Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, είναι από 1-3-2021 έως και 7-3-2021.

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας Τμήματος Μαιευτικής

Αγγελική Σπυροπούλου