Ανακοίνωση για το 5ο Εξάμηνο

Ανακοίνωση για το 5ο Εξάμηνο

Ενημερώνονται οι φοιτητές του 5ου εξαμήνου που θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο Μαιευτική Φροντίδα Φυσιολογικού Τοκετού,

Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟ,

όπως προσέλθουν την Παρασκευή 1/11/2019 και  ώρα 09:00

στην αίθουσα Κ16.205 για ενημέρωση.

Η παρουσία όλων είναι υποχρεωτική.

 Η υπεύθυνη των ομάδων

Ηλιάδου Μ.