ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΑ» ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΑ» ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Ενημερώνονται οι φοιτητές, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις του μαθήματος «Νεογνολογία» της περιόδου Εαρινού εξαμήνου του Ακαδημαϊκού έτους 2020-21, ότι για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση  θα πρέπει:

 α) να έχουν δηλώσει  το μάθημα στο φοιτητολόγιο στην αρχή του εαρινού εξαμήνου

 β) να πραγματοποιήσουν εγγραφή (αν δεν έχουν πραγματοποιήσει) στο e–class του μαθήματος

γ) να διαβάσουν το πρωτόκολλο και να συμπληρώσουν το Ερωτηματολόγιο-Δήλωση Συναίνεσης με τίτλο «ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 στο πεδίο «Ερωτηματολόγιο» του e–class του μαθήματος.

Το ερωτηματολόγιο θα παραμείνει ανοικτό έως την ΤΡΙΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 και ώρα 23.00 μμ.

Μετά το πέρας της νέας ημερομηνίας δεν θα υπάρξει δυνατότητα εκπρόθεσμης δήλωσης επομένως και συμμετοχής στην εξέταση διότι δημιουργούνται οργανωτικά προβλήματα τα οποία δεν είναι διαχειρίσιμα μέσω του συστήματος.

Η υπεύθυνη του μαθήματος

Ελισάβετ Ανδρή