Ανακοίνωση για το Ζ’ και Γ’ εξάμηνο

Ανακοίνωση για το Ζ’ και Γ’ εξάμηνο

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Ζ’ εξαμήνου να προσέλθουν την Πέμπτη  31/10 και ώρα 9:00 στο κτήριο Κ7, αίθουσα 107, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με τα εργαστήρια του εξαμήνου. Θα ληφθούν παρουσίες και τυχόν απουσίες θα συνυπολογιστούν για το εργαστήριο.

Παρακαλούνται οι φοιτητές του που θα παρακολουθήσουν το εργαστηριακό μάθημα της Περιεγχειρητικής Φροντίδας στη Μ/Γ να προσέλθουν την Πέμπτη  31/10 και ώρα 10:00 στο κτήριο Κ7, αίθουσα 104, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά. Θα ληφθούν παρουσίες και τυχόν απουσίες θα συνυπολογιστούν για το εργαστήριο.

Εκ των καθηγητών του τμήματος