Ανακοίνωση για τους φοιτητές από μετεγγραφή

Ανακοίνωση για τους φοιτητές από μετεγγραφή

Η συνέλευση του τμήματος στην υπ. αριθμ.1/14-1-2020 συνεδρίασή της αποφάσισε
ομόφωνα οι φοιτητές που προέρχονται από μετεγγραφή να συμμετέχουν στην εξεταστική
περίοδο του χειμερινού εξαμήνου 2019-2020 στα θεωρητικά μαθήματα. Η δήλωση μαθημάτων του α΄εξαμήνου θα γίνει από την γραμματεία του τμήματος.

Από την γραμματεία
Α.Σπυροπούλου