Ανακοίνωση για τους φοιτητές του Β’ Εξαμήνου

Ανακοίνωση για τους φοιτητές του Β’ Εξαμήνου

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές του Β’ Εξαμήνου, όπως προσέλθουν στις 4/3 και 5/3 στην αίθουσα Κ7107 στις 10.00, προκειμένου να κατανεμηθούν σε ομάδες και τμήματα νοσοκομείων.