ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Καλούνται οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση εκτός προγράμματος ΕΣΠΑ, καθώς και οι φοιτητές οι οποίοι ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ (και έχουν αποστείλει στο γραφείο πρακτικής ΕΣΠΑ το έντυπο λήξης στο ΕΡΓΑΝΗ) όπως αποστείλουν τα βιβλία της πρακτικής τους (με υπογραφές από τον φορέα πρακτικής)  ταχυδρομικώς σε κλειστό φάκελο μαζί με όλα τα απαραίτητα έγγραφα στη ταχυδρομική διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Γραμματεία Τμήματος Μαιευτικής

Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω

Αγίου Σπυρίδωνος – Αιγάλεω – Τ.Κ. 12243

Τα βιβλία πρακτικής άσκησης θα παραλάβει η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης η οποία θα τα ελέγξει και θα τα διορθώσει. Επίσης η Επιτροπή θα ενημερώνει προσωπικά τον κάθε φοιτητή για την ημέρα και την ώρα της εξέτασής του.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να συμπεριλάβουν στην αποστολή τους έγγραφο στο οποίο θα αναγράφεται η δι-ιδρυματική ηλεκτρονική τους διεύθυνση – email (………@uniwa.gr) και τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό και κινητό).

 

Για την Γραμματεία του Τμήματος

Αγγελική Σπυροπούλου

Προϊσταμένη