ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Καλούνται οι φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, όπως προσέλθουν την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. στο Κτήριο Κ15 (Πολυγωνικό) για να παραλάβουν τα βιβλία πρακτικής και για να ενημερωθούν για την συμπλήρωσή τους.

 Η ενημέρωση συμπλήρωσης των βιβλίων θα διεξαχθεί ανά ομάδες.

Η είσοδος των εμβολιασμένων φοιτητών επιτρέπεται μόνο με την επίδειξη του Πιστοποιητικού Εμβολιασμού, ενώ η είσοδος των ανεμβολίαστων φοιτητών επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευσή τους στους χώρους του Πανεπιστημίου ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την προσέλευσή τους στους χώρους του Πανεπιστημίου, η οποία υπογράφεται από τον φοιτητή.

Κατά την διάρκεια παραμονής των φοιτητών σε όλους τους χώρους του Πανεπιστημίου είναι απαραίτητη η χρήση μάσκας.

Οι Καθηγήτριες

Ευδοξία Αγγελιουδάκη                                      Βασιλική Κούρτη