Ανακοίνωση προκήρυξης Δ.Π.Μ.Σ. “ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ” για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Ανακοίνωση προκήρυξης Δ.Π.Μ.Σ. “ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ” για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής συνδιοργανώνουν και συλλειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ» (Φ.Ε.Κ. 3165/τ. Β΄/01-08-2018), το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). 

Με την παρούσα ανακοινώνεται η προκήρυξη του Δ.Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Η έναρξη των μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος θα γίνει τον Οκτώβριο του 2021.

Για την προκήρυξη πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

Προκήρυξη Δ.Π.Μ.Σ. Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή για το ακαδημαϊκό έτος 2021 2022

Για την αίτηση πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 2021 ΔΠΜΣ Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή