ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι οι ανανεώσεις εγγραφών των φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θα πραγματοποιούνται καθημερινά  έως και 18/10/2019.