ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ “ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ” ΚΑΙ “ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ”

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ “ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ” ΚΑΙ “ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ”

Τα μαθήματα “Φυσιολογία της Κύησης” της Τετάρτης 16/10/19 και “Γυναικολογία” της Παρασκευής 18/10/19 δεν θα πραγματοποιηθούν.