ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ Μ/Γ”

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ Μ/Γ”

Το μάθημα “ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ Μ/Γ” της Τρίτης 15/10/2019 δεν θα πραγματοποιηθεί.