ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ” του Α΄ εξαμήνου

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ” του Α΄ εξαμήνου

Την Παρασκευή 11/10/2019 το μάθημα “ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ” του Α΄ εξαμήνου δεν θα πραγματοποιηθεί.