ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ

Η αποστολή των δικαιολογητικών που αναφέρονται σε προηγούμενη  ανακοίνωση, για την ολοκλήρωση των εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών, πρέπει να πραγματοποιηθεί απαραίτητα και με ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ προς τη Γραμματεία του Τμήματος. 

Ταχυδρομική διεύθυνση

Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω

Γραμματεία Τμήματος Μαιευτικής

Αγ. Σπυρίδωνος, Αιγάλεω Τ.Κ. 12243, Αθήνα

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης στις υπηρεσίες ταχυδρομείου ΕΛΤΑ ή εταιρίες COURIER είναι η 24η Σεπτεμβρίου 2022