ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

Οι μετεγγραφές του τμήματος Μαιευτικής θα γίνονται από 25-11-2019 μέχρι και 6-12-2019 καθημερινά και ώρες 11-13μ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει  να καταθέσουν :

1. την ηλεκτρονική αίτηση τους με όλα τα δικαιολογητικά  που αναφέρουν σ΄αυτή

2. μία (1) φωτογραφία

3. φωτοτυπία  αστυνομική τους ταυτότητα

 

Ευχαριστώ πολύ

Από  την γραμματεία