ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στο Τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θα πραγματοποιούνται καθημερινά από 30/9/2019 έως 4/10/2019  τις  ώρες  9:00-13:00. 

Δεδομένου ότι η κύρια διαδικασία της εγγραφής πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα απαιτείται ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας με προσκόμιση δικαιολογητικών στην Γραμματεία. 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής :

Α) Εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής, που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου, μετά την υποβολή της (στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου).

Β) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Γ) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Δ) Πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης (μόνο για τους άρρενες πρωτοετείς ελληνικής υπηκοότητας).

Ε) Μια φωτογραφία τύπου ταυτότητας.

Διευκρινίζεται ότι η ταυτοποίηση των στοιχείων των πρωτοετών φοιτητών από την Γραμματεία, πραγματοποιείται μετά την αποστολή των οριστικών καταλόγων εγγραφέντων φοιτητών από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Η Γραμματεία του Τμήματος Μαιευτικής στεγάζεται στις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης 1 (οδός Αγίου Σπυρίδωνος – Αιγάλεω) γραφείο Κ4.104.