ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 160442/Ζ1/ 23.11.2020 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας  και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ/Β’ 5200/ 2020), η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, θα πραγματοποιηθεί  αποκλειστικά, μετά την άρση του έκτακτου μέτρου της αναστολής διεξαγωγής εξετάσεων στα ΑΕΙ με φυσική παρουσία

Θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων το χρονικό διάστημα για τη διεξαγωγή των εξετάσεων.  

Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος. 

Για την Γραμματεία του Τμήματος

Η Προϊσταμένη

Αγγελική Σπυροπούλου