ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Οι φοιτήτριες που επιθυμούν να καταθέσουν ένσταση  σχετικά με τα αποτελέσματα πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ (που ανακοινώθηκαν 01-10-19) μπορούν να την στείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση mpraktiki@uniwa.gr