ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ισχύουν οι αλυσίδες μαθημάτων που υπάρχουν στο νέο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

΄Οσοι φοιτητές δεν έχουν υπολογίσει τις αλυσίδες στις δηλώσεις τους για το χειμερινό εξάμηνο 2019-20 Θα πρέπει να κάνουν νέα δήλωση.

Το μάθημα του Η εξαμήνου Πρακτική άσκηση-Κλινικές Δεξιότητες είναι ανοιχτό και μπορεί να γίνει δήλωση Μαθημάτων και για το χειμερινό εξάμηνο σπουδών.

Από την γραμματεία
του τμήματος Μαιευτικής