ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΟΠΩΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΕΠΙΚΥΜΟΥΝ ΣΤΟ e-class  ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ.

Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΝΑΝΟΥ Χ.