Ηλεκτρονική Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων

Ηλεκτρονική Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων

Η ηλεκτρονική αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί με την εισαγωγή των φοιτητών στην πλατφόρμα Αξιολόγησης Μαθημάτων & Διδασκόντων της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος https://app.modip.uniwa.gr, με τα στοιχεία του Ιδρυματικού τους λογαριασμού. Στη συνέχεια θα επιλέξουν το μάθημα που θα αξιολογηθεί, θα συμπληρώσουν το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο που θα τους εμφανιστεί και θα το υποβάλουν την ίδια ώρα ηλεκτρονικά. Επισημαίνουμε ότι η αξιολόγηση είναι ανώνυμη και απαιτεί λίγα λεπτά. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμβολή σας στη διαδικασία της αξιολόγησης και στην επίτευξη του κοινού μας στόχου για βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου του Πανεπιστημίου μας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας,
Με εκτίμηση,
Έφη Παπαγεωργίου
Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π.