Κατατακτήριες Εξετάσεις

Κατατακτήριες Εξετάσεις

Παρακαλούνται πολύ οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις κατατακτήριες εξετάσεις του τμήματος Μαιευτικής και έχουν επιτύχει, όπως προσέλθουν στην γραμματεία του τμήματος από 13-1-2020 μέχρι και 17-1-2010 και ώρα 11.00-13.00 με τα παρακάτω δικαιολογητικά προκειμένου να εγγραφούν:

  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Αναλυτική Βαθμολογία
  • Αίτηση εγγραφής που θα δοθεί από την γραμματεία

Επιτυχόντες:
Χ Μ 61906/7-11-019
Δ Σ 61911/6-11-019
Α Β 66468/18-11-019
Π Ν 65473/18-11-019

Από την γραμματεία
Α.Σπυροπούλου