Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας κατά την χρήση κλιματιστικών μονάδων