ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι το μάθημα δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17/10/2019 και θα αναπληρωθεί  κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.

 

Η Καθηγήτρια του μαθήματος

Λυκερίδου Αικ.