ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΝΕΟΓΝΟΥ ΣΤΗ ΜΕΝΝ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΝΕΟΓΝΟΥ ΣΤΗ ΜΕΝΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ  ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΝΕΟΓΝΟΥ ΣΤΗ ΜΕΝΝ

ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΏΡΑ 11:00 

ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ Κ7 ΑΙΘΟΥΣΑ 104

 

Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΝΑΝΟΥ Χ.