ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΝΕΟΓΝΟΥ ΣΤΗ ΜΕΝΝ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΝΕΟΓΝΟΥ ΣΤΗ ΜΕΝΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνονται οι φοιτητές που πρόκειται να παρακολουθήσουν το μάθημα,

όπως εγγραφούν στο e class χωριστά για τη θεωρία & το εργαστήριο (κλινική άσκηση και τις ασκήσεις πράξεις),

μέχρι την Κυριακή 23/2/2020.

 

Οι δηλώσεις στις ομάδες του e-class του εργαστηρίου

(1. της κλινικής άσκησης και 2. των ασκήσεων πράξης)

θα γίνουν Δευτέρα και Τρίτη 24 – 25/2/2020.

 

Το μάθημα δικαιούνται να το δηλώσουν όσοι φοιτητές / φοιτήτριες έχουν περάσει:

1. τη Φροντίδα Φυσιολογικού Νεογνού &

2. τη Μαιευτική Φροντίδα Λοχείας.

 

 

Η Καθηγήτρια του μαθήματος 

 

Νάνου Χ.

Επίκ. Καθηγήτρια