Μετεγγραφές Φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Μετεγγραφές Φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Καλούνται οι φοιτητές/τριες των οποίων κυρώθηκε στους Πίνακες η αίτηση μετεγγραφής/μετακίνησης από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, να υποβάλουν δια ζώσης στη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής τους στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής από τη Δευτέρα 14η Νοεμβρίου 2022 έως και την Παρασκευή 2η Δεκεμβρίου 2022 και ώρες 11:00-13:00, τα παρακάτω:

α) Την αίτηση μετεγγραφής όπως αυτή εξάγεται από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων,

β) Τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην παραπάνω Αίτηση, σύμφωνα με τη δέσμευσή τους σε αυτή*.

*Σ.Σ.: Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που δεν υπεβλήθη δήλωση αποποίησης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, η αποποίηση θα γίνεται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής, στο Τμήμα/Σχολή Υποδοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 της με αριθμ. 142413/19-10-2020 Απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 4617).

Αιγάλεω, 10/11/2022