Ενημέρωση για μάθημα Ε΄ εξαμήνου Νοσοκομειακές Λοιμώξεις

Ενημέρωση για μάθημα Ε΄ εξαμήνου Νοσοκομειακές Λοιμώξεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα Νοσοκομειακές λοιμώξεις στο τρέχον εξάμηνο πρέπει να κάνουν εγγραφή στο eclass του μαθήματος και να διαβάσουν για λεπτομέρειες την ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί

Η καθηγήτρια του μαθήματος

Νάνου Χ.