Οδηγίες για την έκδοση βεβαίωσης συμμέτοχης στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξάμηνου 2020-2021

Οδηγίες για την έκδοση βεβαίωσης συμμέτοχης στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξάμηνου 2020-2021

Οι εργαζόμενοι φοιτητές που επιθυμούν να λάβουν βεβαίωση συμμετοχής σε εξέταση μαθήματος κατά την τρέχουσα εξεταστική θα πρέπει:

Nα συμπληρώσουν το συνημμένο έγγραφο ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ το οποίο και θα αποστείλουν στον διδάσκοντα Καθηγητή με email αναγράφοντας θέμα: Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις του μαθήματος (τίτλος μαθήματος).

Ο διδάσκων Καθηγητής βεβαιώνει–υπογράφει και απαντάει στο ίδιο email προς τη Γραμματεία.

Η Γραμματεία σφραγίζει τη βεβαίωση και την αποστέλλει στο email του ενδιαφερόμενου φοιτητή.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ