Παράταση δηλώσεων μαθημάτων

Παράταση δηλώσεων μαθημάτων

Η υποβολή δηλώσεων μαθημάτων για τους φοιτητές  παρατείνεται έως και 30/6/2019.