Πρακτική Άσκηση ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ

Πρακτική Άσκηση ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ

 

ANAKOIΝΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΕΣΠΑ

Ενημερώνονται οι φοιτητές του Τμήματος Μαιευτικής που επιθυμούν να ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση στο χειμερινό εξάμηνο του 2021-2022 και δεν δικαιούνται ΕΣΠΑ (π.χ. φοιτητές που θα λάβουν πτυχίο ΤΕΙ, φοιτητές που εργάζονται και έχουν ήδη ασφάλιση πλήρους απασχόλησης από ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα) να δηλώσουν μέχρι και την Παρασκευή 5-11 την πρόθεση τους αποστέλλοντας μια αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αναλυτική βαθμολογία) στο email της γραμματείας του Τμήματος Μαιευτικής και στο email της κ. Κούρτη (v.kourti@uniwa.gr). Η αίτηση για  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ – εδώ.

Οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληροί ο φοιτητής σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, είναι οι κάτωθι:

1) Ο φοιτητής θα πρέπει να βρίσκεται στο 8ο εξάμηνο φοίτησης ή μεγαλύτερο αυτού

2) Ο φοιτητής θα πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε 9 προαπαιτούμενα μαθήματα (Μαιευτική Φροντίδα Τοκετού + Μαιευτική Φροντίδα Τοκετού Υψηλού Κινδύνου + Περιεγχειρητική Φροντίδα στη Μ/Γ Αρχές Αναισθησιολογίας + Προετοιμασία γονέων Φυσικός τοκετός + Μαιευτική Φροντίδα Κύησης Υψηλού Κινδύνου + Μαιευτική Φροντίδα Λοχείας + Μητρικός Θηλασμός + Φροντίδα Φυσιολογικού Νεογνού + Ηλεκτρονική παρακολούθηση εμβρύου)

 3) Ο φοιτητής θα πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 28 μαθήματα, εκ των οποίων τα 9 θα είναι τα καθορισμένα προαπαιτούμενα

 

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

Κ.Γουρουντή, Μ. Ηλιάδου, Α.Σαρέλλα, Ε. Παλάσκα, Β. Κούρτη, Ξ. Αγγελιουδάκη