Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ

Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  

Ενημέρωση για την πρακτική άσκηση μέσω  ΕΣΠΑ γίνεται  στον παρακάτω σύνδεσμο

http://praktiki.uniwa.gr/praktikiaskisi/

 

Η    ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ  ΑΣΚΗΣΗΣ