ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Σας ενημερώνουμε ότι στην ακόλουθη διαδρομή αναρτήθηκε η προκήρυξη για πρόσληψη σε θέσεις ακαδημαϊκών υποτρόφων: https://www.uniwa.gr/category/prokiryxeis-theseon/  

σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 15/21-6-2022 Συνέλευση του Τμήματος πρακτικό: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ