ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Για την επικοινωνία σας με τη Γραμματεία του Τμήματος παρακαλούμε να απευθύνεστε στους κάτωθι αριθμούς τηλεφώνων:

Για σπουδαστικά θέματα

  • 210-5387481 κ. Βασίλης Γεωργίου
  • 210-5387482 κα Σοφία Μπεζαντέ

 

Για  διοικητικά θέματα

  • 210-5387454 κα Αγγελική Σπυροπούλου
  • 210-5387482 κα Σοφία Μπεζαντέ

 

Ηλεκτρονική διεύθυνση (email) : midw@uniwa.gr

 

Για την Γραμματεία του Τμήματος

Αγγελική Σπυροπούλου

Προϊσταμένη