Υποτροφίες κληροδοτήματος Παν. Τριανταφυλλίδη και Ζωής Σούτσου για σπουδές Δεύτερου και Τρίτου Κύκλου στο εσωτερικό

Υποτροφίες κληροδοτήματος Παν. Τριανταφυλλίδη και Ζωής Σούτσου για σπουδές Δεύτερου και Τρίτου Κύκλου στο εσωτερικό

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) ή Τρίτου κύκλου (διδακτορικές) στο εξωτερικό ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 από τα έσοδα του Κληροδοτήματος ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ και ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

Για την ενημέρωσή σας πατήστε στο κατωτέρω έγγραφο.

Υποτροφίες κληροδοτήματος Παν. Τριανταφυλλίδη και Ζ. Σούτσου για σπουδές Δεύτερου ή Τρίτου Κύκλου στο εσωτερικό

 

Για την Γραμματεία