Ανακοινώσεις

Κατόπιν απόφασης διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (Αρ. Φύλλου ΦΕΚ 1818/29-4-2021) και σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος οι ανασταλείσες, λόγω έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή στο Τμήμα θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης στα κάτωθι μαθήματα και κατά τις ακόλουθες ημέρες και ώρες, στην αίθουσα 107 στον 1ο όροφο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Αγ. Σπυρίδωνος, Αιγάλεω. ...

Περισσότερα

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από το 1991, με απόφαση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας και με Πρωτοβουλία της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Μαιών (Ι.C.M).,καθιερώθηκε παγκοσμίως, η 5η Μαΐου, ως ημέρα εορτασμού της Μαίας και του Μαιευτή.
Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα της Μαίας (IDM) που εορτάζεται σήμερα, 5 Μαΐου 2021, έχει ως κεντρικό θέμα:
«Ακολουθήστε τα δεδομένα: Επενδύστε στις μαίες» (Follow the Data : Invest in Midwives).
Η ημέρα συμπίπτει με την έναρξη της έκθεσης State of the Midwifery (SoWMy) του 2021, ...

Περισσότερα

Κατόπιν απόφασης έγκρισης, χορήγησης εντύπου με τίτλο «Παράρτημα Διπλώματος», από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σας ενημερώνουμε ότι, στο Παράρτημα Διπλώματος δύναται να αναγράφονται στην ενότητα 6. «Συμπληρωματικές Πληροφορίες», έως πέντε (5) μαθήματα στα οποία ο φοιτητής έχει εξετασθεί επιτυχώς και αυτά δεν υπολογίζονται στις προϋποθέσεις του πτυχίου.

Για την ενημέρωσή σας, σας γνωρίζουμε ότι το άρθρο 44 του Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αναφέρει ότι: «1. ...

Περισσότερα

Τα Τμήματα «Βιοϊατρικών Επιστημών» και «Μαιευτικής» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πα.Δ.Α.) προσκαλούν τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη συμμετοχή́ τους στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμογές της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Υπογονιμότητα – Ανδρικός και Γυναικείος Παράγοντας» (ΦΕΚ 5542/τ΄Β/17-12-2020), το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).  Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. αποτελεί η εφαρμογή της σύγχρονης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Υπογονιμότητα. ...

Περισσότερα

Καλούνται οι φοιτητές που πρόκειται να παρακολουθήσουν το μάθημα «ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΑ» να εγγραφούν στο e class του μαθήματος. Το μάθημα θα υλοποιείται κάθε Τρίτη και ώρα 13:00-15:00 , με έναρξη την Τρίτη 06 Απριλίου 2021.
Η καθηγήτρια

Σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου, στη Συνεδρίαση της (Πράξη 2/25-02-2021), αποφάσισε ομόφωνα ότι κατά τη δήλωση μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου σπουδών του Ακαδημαϊκού Έτους 2020 – 2021, στις αλυσίδες μαθημάτων να λαμβάνεται υπόψη μόνον η επιτυχής ολοκλήρωση του θεωρητικού μέρους των προαπαιτούμενων μαθημάτων που πραγματοποιήθηκαν κατά το χειμερινό εξάμηνο. Από την εν λόγω ρύθμιση εξαιρείται η Πρακτική Άσκηση.

Κατόπιν της ανωτέρω απόφασης σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να δηλώσετε τα μαθήματα τα οποία επιθυμείτε μέχρι την ημερομηνία παράτασης των δηλώσεων (28-3- 2021). ...

Περισσότερα

Σας γνωρίζουμε ότι:

-Σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του τμήματος, σελ. 23, τα μαθήματα επιλογής που συμπεριλαμβάνονται στο πτυχίο είναι οκτώ (8).

Επομένως, οι φοιτητές/τριες δεν μπορούν στις δηλώσεις τους να δηλώνουν πέραν του αριθμού αυτού.

Κατ΄εξαίρεση,  οι φοιτητές/τριες που έχουν βαθμολογία σε περισσότερα των οκτώ (8) μαθημάτων επιλογής (λόγω της αντιστοίχισης των μαθημάτων από ΤΕΙ σε ΠΑΔΑ), ...

Περισσότερα