Ανακοινώσεις

Καλούνται όσοι από τους φοιτητές επιθυμούν να ορκιστούν την 5η Ιουλίου 2022 και δεν έχουν καταθέσει το βιβλίο πρακτικής άσκησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, να τα προσκομίσουν έως αύριο Παρασκευή 17/06/2022 και μέχρι τις 11:00 π.μ. στη Γραμματεία του Τμήματος.

Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορέσουν να λάβουν μέρος στην συγκεκριμένη ορκωμοσία.

Εκ της Γραμματείας του Τμήματος Μαιευτικής

OΣOI ΦOITHTEΣ  ENΔIAΦEPONTAI NA ΛΑΒOYN BEBAIΩΣH ΠEPATΩΣHΣ ΣΠOYΔΩN ΣTO EAPINO EΞAMHNO ΠPEΠEI NA KATAΘEΣOYN TA BIBΛIA TOYΣ KAI TIΣ ANAΛOΓEΣ BEBAIΩΣEIΣ, ΠΛHPΩΣ ΣYMΠΛHPΩMENA KAI YΠOΓEΓPAMMENA, AΠO 15 EΩΣ 30 IOYNIOY 2022,  ΠPOKEIMENOY NA ΔIOPΘΩΘOYN KAI ΣTH ΣYNEXEIA NA AKOΛOYΘHΣEI H ΠPOΦOPIKH TOYΣ EΞETAΣH. 

TA BIBΛIA ΠPAKTIKHΣ AΣKHΣHΣ OΠΩΣ KAI TA ANAΛOΓA EΓΓPAΦA ΘA ΠAPAΔOΘOYN ΣTIΣ κ.κ. KOYPTH BAΣIΛIKH KAI AΓΓEΛIOYΔAKH EYΔOΞIA, KATOΠIN ΣYNENNOHΣEΩΣ MAZI TOYΣ.

 

ΕΥΔΟΞΙΑ ΑΓΓΕΛΙΟΥΔΑΚΗ                                          ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΡΤΗ

  ...

Περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
 
Οι φοιτήτριες/ές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο χειμερινό εξάμηνο 2022-23
(πιθανή έναρξη 15/9/22 ή 20/09/22 ή 1/10/22),
παρακαλούνται να συνδεθούν μέσω teams, την Πέμπτη 9/6/22, ώρα 17:00, 
με το λινκ που έχει αναρτηθεί στις ανακοινώσεις του μαθήματος “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ_2022-2023” (e-class),
προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά.
 
Εκ της Επιτροπής ...
Περισσότερα

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ΦΕΚ 4621/τ. Β΄/21-10-2020, (Άρθρο 43 Διαδικασία Απονομής Τίτλου Σπουδών) «Προκειμένου να ενταχθούν στη διαδικασία απονομής Τίτλου Σπουδών, οι φοιτητές οφείλουν να καταθέσουν σχετική αίτηση προς τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, ενώ για τη συμμετοχή τους στην Τελετή Καθομολόγησης, οφείλουν να έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά», καλούνται όσοι φοιτητές/τριες έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και επιθυμούν να ενταχθούν στην επικείμενη τελετή καθομολόγησης, στις 5 Ιουλίου, ...

Περισσότερα

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ΦΕΚ 4621/τ. Β΄/21-10-2020, (παρ. 6, άρθρο 38) «Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε μάθημα που έχει εξετασθεί επιτυχώς, ύστερα από αίτησή του προς τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος. Στις περιπτώσεις αυτές, οι φοιτητές εξετάζονται κατά τις εξεταστικές περιόδους στις οποίες διεξάγονται οι εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος και όχι κατ’ εξαίρεση. Η αίτηση υποβάλλεται πριν την εξεταστική περίοδο σε καθορισμένες ημερομηνίες οι οποίες καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. ...

Περισσότερα