Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/ φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα των Συγγενών Περιγεννητικών Λοιμώξεων

να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος στην ομάδα Φοιτητές Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022.

Επίσης ενημερώνονται οι φοιτητές ότι το μάθημα θα ξεκινήσει την ερχόμενη εβδομάδα στις 9/3/2022, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

 

Η Καθηγήτρια του μαθήματος

Νάνου Χ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι το μάθημα θα ξεκινήσει

την ερχόμενη εβδομάδα Τετάρτη 9/3/2022 και ώρα 15:00-17:00 (σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα)

 

Ο Καθηγητής του μαθήματος

Μπελούκας Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνονται οι φοιτήτριες/φοιτητές ότι άνοιξε το σύστημα για την αξιολόγηση των μαθημάτων που έχουν διδαχθεί στο χειμερινό εξάμηνο 2021-2022. Η αξιολόγηση μπορεί να πραγματοποιηθεί από σήμερα Τρίτη και μέχρι την Παρασκευή (4/2/2022). Παρακαλούμε όπως αξιολογήσετε τα μαθήματα που παρακολουθήσατε το τρέχον εξάμηνο γιατί είναι σημαντικό για το Τμήμα.

Η Πρόεδρος 

Λυκερίδου Αικ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ΦΕΚ 4621/τ. Β΄/21-10-2020, (παρ. 6, άρθρο 38) «Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε μάθημα που έχει εξετασθεί επιτυχώς, ύστερα από αίτησή του προς τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος. Στις περιπτώσεις αυτές, οι φοιτητές εξετάζονται κατά τις εξεταστικές περιόδους στις οποίες διεξάγονται οι εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος και όχι κατ’ εξαίρεση. ...

Περισσότερα

Αναρτάται κατωτέρω έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) 

Οδηγίες για τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου έτους 2021 2022