Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ενημερώνονται οι φοιτήτριες/φοιτητές του Α΄ εξαμήνου ότι άλλαξε η αίθουσα διεξαγωγής του θεωρητικού μαθήματος 

 

ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ  την οποία διδάσκει ο Καθηγητής κ.  Ξάνθος  Θ.  

από την ερχόμενη Τετάρτη 25 Οκτωβρίου

και μέχρι το τέλος του εξαμήνου το μάθημα θα πραγματοποιείται στην αίθουσα 

Z.B001 

ΠΡΟΣΟΧΗ!  ...

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις ότι

η προθεσμία για την κατάθεση των δικαιολογητικών είναι από 01 έως και 15 Νοεμβρίου 2023.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση midw@uniwa.gr της Γραμματείας του Τμήματος Μαιευτικής 

και συνοδεύονται από αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος ή βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης σπουδών,

ενώ για πτυχιούχους Ιδρυμάτων εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον αρμόδιο φορέα. ...

Περισσότερα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές,
σας ενημερώνουμε ότι μάλλον έχει προκύψει κάποιο τεχνικό πρόβλημα στην λειτουργία της πλατφόρμας δήλωσης μαθημάτων,
το οποίο θα ζητήσουμε να ελεγχθεί και να αποκατασταθεί την Τρίτη που ανοίγουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.
 
Παρακαλούμε για την κατανόηση σας μέχρι και την επίλυση του θέματος. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνονται οι φοιτητές/τριες του 1ου εξαμήνου του τμήματος Μαιευτικής ότι

πρέπει να εγγραφούν άμεσα στο e class του εργαστηριακού μαθήματος ,

Βασικές Κλινικές Δεξιότητες-Εργαστήριο, στο e-class, στη διεύθυνση

https://eclass.uniwa.gr/modules/group/group_space.php?course=MIDW118&group_id=55652 

ώστε να  διαμορφωθούν έγκαιρα οι εργαστηριακές ομάδες του μαθήματος.

 

Η Υπεύθυνη Καθηγήτρια του Μαθήματος

Χριστίνα Νάνου  ...

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνονται όλοι οι φοιτητές/τριες του τμήματος Μαιευτικής ότι

πρέπει να εγγραφούν άμεσα στο e class των εργαστηριακών μαθημάτων,

 χωριστά για την κλινική άσκηση και χωριστά για τις ασκήσεις πράξης (σε όποιο μάθημα προβλέπεται),

ώστε να  διαμορφωθεί έγκαιρα το πρόγραμμα και οι εργαστηριακές ομάδες του εκάστοτε μαθήματος. ...

Περισσότερα