Ανακοινώσεις

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εγγραφής των επιτυχόντων στο Τμήμα μας είναι τα ακόλουθα:

  • Εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  • Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
  • Πιστοποιητικό γέννησης (μόνον για άρρενες για την έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής χρήσης).

Η ολοκλήρωση της εγγραφής των νεοεισαχθέντων φοιτητών/τριών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ως εξής:

Α) Υποβολή των δικαιολογητικών μέσω της πλατφόρμας preregister.uniwa.gr η οποία θα είναι προσβάσιμη από 1 έως και 11 Οκτωβρίου 2021. ...

Περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ –ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ

Η εγγραφή της ειδικής κατηγορίας ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021 έως και την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου του 2021. Σε περίπτωση φυσικής παρουσίας τις ίδιες ημερομηνίες και κατά τις ώρες: 11:00- 13:00.

Η εγγραφή των εισαγομένων θα γίνεται κατόπιν αιτήσεως συνοδευόμενης από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρου 3 της με αρ. πρωτ. Φ.151/20049/2007/Β6/2007 Υ.Α. (272 Β’). Η αίτηση εγγραφής και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη γραμματεία της οικείας σχολής ή τμήματος, ...

Περισσότερα

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ΦΕΚ 4621/τ. Β΄/21-10-2020, (παρ. 6, άρθρο 38) «Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε μάθημα που έχει εξετασθεί επιτυχώς, ύστερα από αίτησή του προς τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος. Στις περιπτώσεις αυτές, οι φοιτητές εξετάζονται κατά τις εξεταστικές περιόδους στις οποίες διεξάγονται οι εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος και όχι κατ’ εξαίρεση. Η αίτηση υποβάλλεται πριν την εξεταστική περίοδο σε καθορισμένες ημερομηνίες οι οποίες καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. ...

Περισσότερα

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 16/27-7-2021, συνέλευση του Τμήματος Μαιευτικής αποφασίστηκε ομόφωνα ότι οι υποψήφιοι των κατατακτηρίων εξετάσεων, προκειμένου να εισαχθούν στο Τμήμα, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, θα εξετασθούν στα παρακάτω μαθήματα:

  1. Φυσιολογία της Κύησης
  2. Φυσιολογία του Ανθρώπου
  3. Γυναικολογία

Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων υπάρχει στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://midw.uniwa.gr) στην ενότητα ΣΠΟΥΔΕΣ – ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. ...

Περισσότερα

Καλούνται οι φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, όπως προσέλθουν την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. στο Κτήριο Κ15 (Πολυγωνικό) για να παραλάβουν τα βιβλία πρακτικής και για να ενημερωθούν για την συμπλήρωσή τους.

 Η ενημέρωση συμπλήρωσης των βιβλίων θα διεξαχθεί ανά ομάδες.

Η είσοδος των εμβολιασμένων φοιτητών επιτρέπεται μόνο με την επίδειξη του Πιστοποιητικού Εμβολιασμού, ...

Περισσότερα

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 από τα έσοδα του κληροδοτήματος Παν. Τριανταφυλλίδη, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών 

Υποτροφίες κληροδοτήματος Παν. Τριανταφυλλίδη για σπουδές Δεύτερου Κύκλου και Τρίτου Κύκλου στο εσωτερικό

 

Για την Γραμματεία

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) ή Τρίτου κύκλου (διδακτορικές) στο εξωτερικό ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 από τα έσοδα του Κληροδοτήματος ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ και ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

Για την ενημέρωσή σας πατήστε στο κατωτέρω έγγραφο.

Υποτροφίες κληροδοτήματος Παν. Τριανταφυλλίδη και Ζ. Σούτσου για σπουδές Δεύτερου ή Τρίτου Κύκλου στο εσωτερικό

 

Για την Γραμματεία ...

Περισσότερα

Η διαδικασία βελτίωσης βαθμολογίας μαθημάτων βρίσκεται προσωρινά σε αναστολή από την Πρυτανεία και ενδεχομένως δεν θα ισχύσει όπως το γνωρίζατε. Επομένως δεν θα βλέπετε βαθμολογίες βελτίωσης έως ότου διευκρινιστεί το ζήτημα. Όταν θα υπάρξει εξέλιξη θα βγει καινούρια ανακοίνωση.

Εκ της γραμματείας του τμήματος Μαιευτικής