Ανακοινώσεις

Αναρτάται κατωτέρω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» (MIS 5127049), η οποία παρατάθηκε μέχρι την Πέμπτη 22/07/2021.

Ο σχετικός σύνδεσμος:

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.:19981/01-07-21) για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, ...

Περισσότερα

Οι εργαζόμενοι φοιτητές που επιθυμούν να λάβουν βεβαίωση συμμετοχής σε εξέταση μαθήματος κατά την τρέχουσα εξεταστική θα πρέπει:

Nα συμπληρώσουν το συνημμένο έγγραφο ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ το οποίο και θα αποστείλουν στον διδάσκοντα Καθηγητή με email αναγράφοντας θέμα: Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις του μαθήματος (τίτλος μαθήματος).

Ο διδάσκων Καθηγητής βεβαιώνει–υπογράφει και απαντάει στο ίδιο email προς τη Γραμματεία.

Η Γραμματεία σφραγίζει τη βεβαίωση και την αποστέλλει στο email του ενδιαφερόμενου φοιτητή. ...

Περισσότερα

Ενημερώνονται οι φοιτητές, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις του μαθήματος «Νεογνολογία» της περιόδου Εαρινού εξαμήνου του Ακαδημαϊκού έτους 2020-21, ότι για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση  θα πρέπει:

 α) να έχουν δηλώσει  το μάθημα στο φοιτητολόγιο στην αρχή του εαρινού εξαμήνου

 β) να πραγματοποιήσουν εγγραφή (αν δεν έχουν πραγματοποιήσει) στο e–class του μαθήματος

γ) να διαβάσουν το πρωτόκολλο και να συμπληρώσουν το Ερωτηματολόγιο-Δήλωση Συναίνεσης με τίτλο «ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 στο πεδίο «Ερωτηματολόγιο» του e–class του μαθήματος. ...

Περισσότερα

Καλούνται οι φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, όπως προσέλθουν την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:30 π.μ. στο Κτήριο Κ15 (Πολυγωνικό) για να παραλάβουν τα βιβλία πρακτικής και για να ενημερωθούν για την συμπλήρωσή τους.

Η ενημέρωση συμπλήρωσης των βιβλίων θα διεξαχθεί ανά ομάδες.

Η είσοδος των φοιτητών επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευσή τους στους χώρους του Πανεπιστημίου ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την προσέλευσή τους στους χώρους του Πανεπιστημίου, ...

Περισσότερα

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ΦΕΚ 4621/τ. Β΄/21-10-2020, (παρ. 6, άρθρο 38) «Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε μάθημα που έχει εξετασθεί επιτυχώς, ύστερα από αίτησή του προς τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος. Στις περιπτώσεις αυτές, οι φοιτητές εξετάζονται κατά τις εξεταστικές περιόδους στις οποίες διεξάγονται οι εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος και όχι κατ’ εξαίρεση. Η αίτηση υποβάλλεται πριν την εξεταστική περίοδο σε καθορισμένες ημερομηνίες οι οποίες καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. ...

Περισσότερα

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής συνδιοργανώνουν και συλλειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ» (Φ.Ε.Κ. 3165/τ. Β΄/01-08-2018), το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). 

Με την παρούσα ανακοινώνεται η προκήρυξη του Δ.Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Η έναρξη των μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος θα γίνει τον Οκτώβριο του 2021. ...

Περισσότερα